Երևան, Մաշտոց 41, բն.՝ 4
Հեռ.  (+374) 11 202406
Էլ. հասցե  info@mediaadvocate.am