«Մեդիա Պաշտպան» նախաձեռնությունը «Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն» (ACPIS) ՀԿ-ի ծրագիրն է, որի հիմնական նպատակն է աջակցել խոսքի ազատությունը Հայաստանում: Նախագիծը հանդես է գալիս որպես դիտորդ՝ լրատվամիջոցների ազատության ոլորտում: «Մեդիա Պաշտպան»-ը ներկայացնում է նաև հայաստանյան առցանց լրատվամիջոցների, հեռուստատեսությունների, թերթերի կողմնակալության ցուցանիշը: